Search Posts

การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เชื่อมโยง

เซลล์รับแสงมีสุขภาพดี นอกจากนี้การตอบสนองทางไฟฟ้าที่บันทึกจากตัวรับแสงที่ได้รับการช่วยเหลือโดยแพทช์ RPE นั้นเป็นปกติ ในขณะที่เซลล์รับแสงรับการรักษาด้วยนั่งร้านเปล่าที่ควบคุมได้ตายไปแล้ว การศึกษาสัตว์แจ้งกระบวนการดำเนินการทดลองทางคลินิกครั้งแรกในมนุษย์ที่ทดสอบการรักษา กุญแจสำคัญในกระบวนการทำงานนั้นเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิต

ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อรับรองว่า RPE ที่ได้จากไอพีเอสเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โปรโตคอล GMP ยังมีความสำคัญสำหรับการทำซ้ำการบำบัดความต้องการสำหรับการขยายขนาดการผลิตและการอนุมัติอาหารและยา การยึดมั่นในโปรโตคอลช่วยให้มั่นใจว่าเซลล์ที่ปลูกถ่ายทำหน้าที่ได้อย่างน่าเชื่อถือและลดผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ ความกังวลหลักของการรักษาด้วยสเต็มเซลล์คือความเป็นไปได้ของ oncogenic: ความสามารถในการเพิ่มจำนวนเซลล์และควบคุมเนื้องอกในรูปแบบที่ไม่สามารถควบคุมได้ นักวิจัยวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของเซลล์ RPE ที่ได้จากไอพีเอสและไม่พบการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เชื่อมโยงกับการเติบโตของเนื้องอก