Search Posts

Month: November 2018

ความเสี่ยงในการเป็นโรคภูมิแพ้ถั่วลิสง

แนวทางล่าสุดจากสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติที่ออกเมื่อเดือนมกราคม 2017 แนะนำให้เด็กทารกได้รับอาหารที่มีถั่วลิสงตั้งแต่อายุ 4 ถึง 6 เดือนขึ้นไป หลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นข้อเสนอแนะที่สำคัญก่อนหน้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการนำผลิตภัณฑ์ที่มีถั่วลิสงมาใช้ในช่วงต้น หลักเกณฑ์ปัจจุบันอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการแนะนำถั่วลิสงต้น

« Previous Page