Search Posts

Category: news

รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะเสนอขายหุ้นของซาอุดิอาระเบีย

ซาอุดิอาระเบียปฏิเสธรายงานว่ายกเลิกแผนการขายหุ้น Aramco ในรัฐ รอยเตอร์รายงานก่อนหน้านี้ว่ากลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินได้ละทิ้งแผนการขาย 5% ของ บริษัท สำนักข่าวอ้างแหล่งข่าวที่ชี้ให้เห็นถึงการตัดสินใจครั้งก่อน แต่ก็ยังไม่มีการประกาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดิอารเบียกล่าวว่ารัฐบาลจะดำเนินการกับกองเรือรบซึ่งได้รับการเรียกเก็บเงินเป็นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา